Dispensation til etablering af minirensningsanlæg

Publiceret 30-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 44, V. Egesborg By, V. Egesborg, Vordingborg Landevej 32, 4700 Næstved, Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. minirensningsanlægget, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11733.

Dispensation til etablering af minirensningsanlæg

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler