Dispensation til etablering af minirenseanlæg ved traktørstedet Pomle Nakke, Guldborgssund kommune

Publiceret 02-06-2021

Dispensation til etablering af minirenseanlæg ved traktørstedet Pomle Nakke, matr.23d, Skjoltrup By, Horbelev, Midtskovvejen 1, 4871 Horbelev, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af rensningsanlægget som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11539

Dispensation til etablering af minirenseanlæg ved traktørstedet Pomle Nakke, Guldborgssund kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent