Dispensation til etablering af fortov

Publiceret 14-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000d Trelde, Fredericia Jorder, i Fredericia Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11148.

Dispensation til etablering af fortov

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler