Dispensation til etablering af cykelsti langs offentlig vej

Publiceret 03-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000b, Bjørnsholm Hgd., Overlade, Viborgvej, i Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte cykelsti. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04337.

Dispensation til etablering af cykelsti langs offentlig vej

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler