Dispensation til Endure Trail 2021

Publiceret 25-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 34a, Bjergene, Fårevejle, Vindekilde Strandvej 21B, 4540 Fårevejle, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12394.

Dispensation til Endure Trail 2021

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler