Dispensation til ”Den Grænseløse Festival 2021”

Publiceret 18-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. matr. 19a, Holme By, Dråby, Havmøllevej 12, 8400 Ebeltoft i Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04674.

Dispensation til ”Den Grænseløse Festival 2021”

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler