Dispensation til bekæmpelse af engelsk vadegræs

Publiceret 14-06-2021

Afgørelsen vedrører strandengene inden for strandbeskyttelseslinjen ved Flyvesandet og den østlige kyst af Nærå Strand i Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte bekæmpelse af engelsk vadegræs. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04327.

Dispensation til bekæmpelse af engelsk vadegræs

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler