Dispensation til befæstelse, ny vej, oplag og midlertidig mandskabsvogn/pavillon for teglværk

Publiceret 07-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3, Nybøl Ejerlav, Nybøl i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04395.

Dispensation til befæstelse, ny vej, oplag og midlertidig mandskabsvogn/pavillon for teglværk

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler