Dispensation til at midlertidigt at opstille vogn til salg af is m.m. i sommerperioden

Publiceret 24-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 6a, Tørresø By, Krogsbølle, Fuglsangsvej 20, Tørresø Strand, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05838.

Dispensation til at midlertidigt at opstille vogn til salg af is m.m. i sommerperioden

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler