Dispensation til arealoverførsel fra landbrugsejendom til vejareal inden for strandbeskyttelseslinjen, Avernakø, Faaborg-Midtfyn Kommune

Publiceret 28-06-2021

Afgørelsen omhandler et areal fra matr. nr. 4a overføres til matr. nr. 7000a, begge Avernakø, Faaborg Jorder, i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis venligst til j.nr. 20/04594.

20/04594 Dispensation til arealoverførsel af areal til vej - Avernakø.pdf

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler