Dispensation til ændret anvendelse og ombygning

Publiceret 25-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7f, Glud By, Glud, Søborgvej 18, 7130 Juelsminde, i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00634.

Dispensation til ændret anvendelse og ombygning

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler