Delafgørelse om tilladelse til størrelse og placering af bebyggelse på landbrugsejendom, Stevns Kommune

Publiceret 14-06-2021

Delafgørelse om tilladelse til størrelse og placering af bebyggelse på landbrugsejendom inden for strandbeskyttelseslinjen - matr. 33g, 33f og 33i, Holtug, Holtug By, Vejs Ende 4, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver del-tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at størrelse og placering af maskinhus, stald samt stuehus, der kan opføre med en placering og størrelse som beskrevet i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11135

Delafgørelse om tilladelse til størrelse og placering af bebyggelse på landbrugsejendom, Stevns Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent