Afslag til udvidelse af sommerhus

Publiceret 27-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 51 Blans By, Stokkemarke, Lindholm 2, 4942 Askø. Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelsen af sommerhuset som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 21/12409.

Afslag til udvidelse af sommerhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent