Afslag til terrænregulering af landbrugsjord

Publiceret 25-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 21a, Jyllinge By, Jyllinge, Frederiksborgvej 541, 4040 Jyllinge, i Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte terrænregulering.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04317.

Afslag til terrænregulering af landbrugsjord

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler