Afslag til opførelse af tilbygning

Publiceret 04-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 63a, Sebbersund By, Sebber, Navet 46, 9240 Nibe, i Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04409.

Afslag til opførelse af tilbygning

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler