Afslag til opførelse af orangeri

Publiceret 02-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 19f, Bogør By, Bogø, Vesterskovvej 47, 4793 Bogø By, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte orangeri.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10950.

Afslag til opførelse af orangeri

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler