Afslag til opførelse af fritidshus på ubebygget grund

Publiceret 14-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr.15ai, Stensballe By, Vær, Stensballe Strandvej 40H, 8700 Horsens, i Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11827.

Afslag til opførelse af fritidshus på ubebygget grund

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler