Afslag til inddragelse af garage til bolig i sommerhus i Frederikshavn Kommune

Publiceret 22-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.9s, Napstjært By, Elling, Tyttebærvej 33, 9981 Jerup, Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04649.

Afgørelse - afslag på ændret anvendelse af garage.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler