Afslag til etablering af vandhul

Publiceret 16-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11ab, Bogø By, Bogø, Stenkildevej 2, 4793 Bogø By, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte vandhul.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04372.

Afslag til etablering af vandhul

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler