Afslag til dispensation til opførelse af nyt fritidshus, Vejle Kommune

Publiceret 16-06-2021

Afslag til dispensation til opførelse af nyt fritidshus inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.7p, Vinding by, Vinding, Ibæk Strandvej 254, 7100 Vejle, Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/12105

Afslag til dispensation til opførelse af nyt fritidshus, Vejle Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent