Afslag til bygningsændringer, overdækket terrasse og udvidelse af garage

Publiceret 28-06-2021

Afslag til bygningsændringer, overdækket terrasse og udvidelse af garage ved helårsbolig inden for strandbeskyttelseslinjen - matr.156 Kollund, Bov, Fjordvejen 25, Kollund, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udretning af bygningshjørner på køkkenfløj, ændring af indgangsparti til frontspids til kip, 35 m² overdækning af terrasse samt udvidelse af garage med 42 m² på ovennævnte ejendom.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20-04393.

Afslag til bygningsændringer, overdækket terrasse og udvidelse af garage.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent