Afslag på dispensation til genopførelse af beboelse, Vordingborg Kommune

Publiceret 17-06-2021

Afslag på dispensation til genopførelse af beboelse inden for strand-beskyttelseslinjen på matr.25o, Svinø By, Køng, Dybsøvejen 92, 4750 Lundby, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af den ny bolig som ansøgt. I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11423

Afslag på dispensation til genopførelse af beboelse, Vordingborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent