Afslag på ansøgning om dispensation til udførelse af terrænregulering

Publiceret 28-06-2021

Afgørelsen vedrører matr. nr. 6m og 6l Holløse By, Vejby - Kystvej 47-49, 3210 Vejby, i Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04234.

Afslag på ansøgning om dispensation til udførelse af terrænregulering

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler