Afgørelse om driftsbygning på landbrugsejendom, Kerteminde Kommune

Publiceret 21-06-2021

Afgørelse om driftsbygning i strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendom - matr.2a, Østergård Hgd., Munkebo, Kølstrupvej 29, 5330 Munkebo, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet meddeler dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, jf. § 65b, stk. 1, til opførelsen af byggeriet på vilkår, at såfremt der ikke er påbegyndt dyrkningen på ejendommens egne jorde af specialafgrøderne som beskrevet inden 2 år efter bygningen er færdig, skal toilet og bad fjernes fra bygningen, og 3 dørpartier i øst-facaden skal afblændes.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11136

Afgørelse om driftsbygning på landbrugsejendom, Kerteminde Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent