Ændring af dispensation til opførelse af tilbygning til Vesterled Teglværk, Sønderborg Kommune

Publiceret 21-06-2021

Ændring af dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til Vesterled Teglværk, matr.3, Nybøl Ejerlav, Nybøl, Vandmøllevej 4B, 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte bygningsændring i forhold til gældende dispensation.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/12224

Ændring af dispensation til opførelse af tilbygning til Vesterled Teglværk, Sønderborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent