Tilladelse til sammenbygget driftsbygning og stuehus på landbrugsejendom i Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 06-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen på matr. 35h, Lønborggård Hgd., Lønborg, Skavenvej 54, Vostrup, 6880 Tarm

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til udvidelse af eksisterende stuehus og opførelse af en driftsbygning sammenbygget med boligen med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. redegørelse i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/12656.

21/12656 Tilladelse til sammenbygget driftsbygning og stuehus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent