Ny tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus og driftsbygning på landbrugsejendom i Struer Kommune

Publiceret 06-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 6 Den østlige Del, Resen, beliggende Trehøjevej 17, Resen, 7600 Struer

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til - efter nedrivning af eksisterende stuehus og driftsbygning - at opføre et nyt stuehus på 249,8 m2 og en driftsbygning på 144 m2 med en placering og udformning som beskrevet i skitseforslag af den 28. juni 2021.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/12471.

21/12471 Tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus og driftsbygning.pdf

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler