Principiel tilladelse til ændret placering af bebyggelsen på landbrugsejendom i Thisted Kommune.

Publiceret 05-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1b Ås By, Skjoldborg, Åsvej 35, 7700 Thisted.

Kystdirektoratet giver principiel tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til en ændret placering og størrelse af en landbrugsejendoms bygninger som beskrevet i ansøgningen.

Dispensationen meddeles på vilkår at den eksiste-rende bebyggelse fjernes i sin helhed, inden 3 måneder efter den ny bebyggelse er opført.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/10796.

21/10796 Principiel dispensation til placering.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent