Dispensation til udvidelse af mellemgang ved beboelse

Publiceret 14-07-2021

Afgørelsen vedrører matr.1d, Strandmarken, Hasle Jorder, Levkavej 6, 3790 Hasle, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13031.

Dispensation til udvidelse af mellemgang ved beboelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler