Dispensation til udvidelse af køkkenfaciliteter på Sandager Næs Camping

Publiceret 06-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1h, Næs By, Sandager, Strandgårdsvej 12, 5610 Assens, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte tilbygning. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04572.

Dispensation til udvidelse af køkkenfaciliteter på Sandager Næs Camping

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler