Dispensation inden for strandbeskyttelseslinjen til udskiftning af fitnessredskaber ved handicapvenligt badeanlæg i Sønderborg Kommune

Publiceret 05-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen ved Idrætshøjskolen på matr.5531 og 5630, Sønderborg

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/12570.

21/12570 Dispensation til udskiftning af fitnessredskaber.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent