Dispensation til udhus samt lovliggørelse af eksisterende

Publiceret 29-07-2021

Afgørelsen vedrører matr.9c, Sdr. Longelse By, Longelse, Sønderskovvej 25, 5900 Rudkøbing, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til et ældre udhus på 10 m² uden tilknytning til boligen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13210.

Dispensation til udhus samt lovliggørelse af eksisterende

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler