Dispensation til tilretning af vandløbsprofil

Publiceret 06-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 21c, Egense By, Egense, Lehnskovvej 89, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte tilretning af vandløbsprofilet. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09563.

Dispensation til tilretning af vandløbsprofil

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler