Dispensation til opstilling af midlertidig beboelsesvogn

Publiceret 21-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 6b Omø By, Omø, Horsekærsvej 1, 4245 Omø, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Dispensationen er gældende frem til den 31. december 2022. Herefter skal der, såfremt det ønskes, søges om forlængelse eller beboelsesvognen skal fjernes. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11743.

Dispensation til opstilling af midlertidig beboelsesvogn

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler