Dispensation til opsætning af skilt / informationstavle om fugle

Publiceret 22-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 18a Sønderby By, Femø, Nystængevej 21, 4945 Femø, i Lolland Falster Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12404.

Dispensation til opsætning af skilt / informationstavle om fugle

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler