Dispensation til opsætning af hjertestarter

Publiceret 21-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 20, Marselisborg, Århus Jorder, Strandskovvej 21, 8270 Højbjerg, i Århus Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12297.

Dispensation til opsætning af hjertestarter

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler