Dispensation til opsætning af hegn til naturpleje på Agernæs

Publiceret 07-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nre. 1i og 1f Agernæs, Dreslette, i Assens Kommune

Kystdirektoratet meddeler hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af hegn på matr. nr. 1f Agernæs, Dreslette. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04614.

Dispensation til opsætning af hegn til naturpleje på Agernæs

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler