Dispensation til opbevaringsskur til brug for kvægdrift

Publiceret 30-07-2021

Afgørelsen vedrører matr.245kb, Rødby Markjorder, 4970 Rødby, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte skur. Dispensationen meddeles på vilkår, at skuret fjernes når aftalen med Lolland Kommune om naturplejen af området ophører. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04537.

Dispensation til opbevaringsskur til brug for kvægdrift

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler