Dispensation til midlertidigt at opsætte yderligere seks pallekasser til opsamling af marint affald i Slagelse Kommune

Publiceret 05-07-2021

Kystdirektoratet gav d. 15. juni 2020 dispensation til at opsætte seks tilsvarende kasser i Slagelse Kommune. Nærværende ansøgning om seks yderligere kasser er dermed et supplement til løsningen.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Dispensationen er midlertidig og udløber med udgangen af 2022.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/12474.

21/12474 Dispensation til at opsætte 6 pallekasser.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler