Dispensation til informationsskilt på matr.22c, Bjerne By, Horne, Sinebjerg Skov 25, 5600 Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune

Publiceret 06-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.22c, Bjerne By, Horne, Sinebjerg Skov 25, 5600 Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12672.

Dispensation til informationsskilt på matr.22c, Bjerne By, Horne, Sinebjerg Skov 25, 5600 Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler