Dispensation til genopførelse af udhus

Publiceret 01-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1k, Oxholm Hgd., Øland, Boden 15, 9460 Brovst, i Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04356.

Dispensation til genopførelse af udhus

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler