Dispensation til genopførelse af skovfogedbolig med driftsbygning i Lejre Kommune

Publiceret 07-07-2021

Afgørelsen vedrører jordbrugsejendommen matr.1a, Bognæs Skov, Herslev, Bognæsvej 35, Bognæs, 4000 Roskilde, Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens1 § 15, stk. 1, jf. § 65 b stk. 1 og stk. 3, nr. 9 og 10, til at genopføre skovfogedboligen med udhus/ driftsbygning og maskinhus som beskrevet i ansøgningen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 20/04513.

20/04513 Dispensation til genopførelse af skovfogedbolig med driftsbygning.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent