Dispensation til genopførelse af beboelse i Vordingborg Kommune

Publiceret 07-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen på matr.25o, Svinø By, Køng, Dybsøvejen 92, 4750 Lundby, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 9 og 10, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/12447.

21/12447 Dispensation til genopførelse af beboelse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent