Dispensation til flagstang

Publiceret 08-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 25a Strynø By, Strynø, Korsvejen 6, i 5943 Strynø, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10660.

Dispensation til flagstang

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler