Dispensation til etablering af minirenseanlæg

Publiceret 21-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 36, Vigsnæs By, Vestermark 19 4862 Guldborg, i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11059.

Dispensation til etablering af minirenseanlæg

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler