Dispensation til etablering af luft/vand varmepumpe i Kolding Kommune

Publiceret 20-07-2021

Afgørelsen drejer sig om ejendommen matr. nr. 49a, Bjert By. Nr. Bjert, Drejensvej 100, Drejens, 6000 Kolding

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04609.

20/04609 Dispensation til varmepumpe.pdf

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Teamleder