Dispensation til en delvis nedgravet affaldsløsning

Publiceret 22-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 118am, Tustrup enge, Albæk, Svinget, 8930 Randers, i Randers Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11540.

Dispensation til en delvis nedgravet affaldsløsning

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler