Dispensation til dæksler ved nedsivning af spildevand

Publiceret 29-07-2021

Afgørelsen vedrører matr.2v, Bønnerup By, Hemmed, Havet 124, 8585 Glesborg, Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk., jf. § 15, til etablering af dæksler i niveau med terræn ved nedgravet siveanlæg. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13000.

Dispensation til dæksler ved nedsivning af spildevand

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler