Dispensation til dæksel i.f.m. nedsivningsanlæg

Publiceret 01-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5y, Lystrup By, Vivild, Ved Stranden 4, 8961 Allingåbro, i Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09274.

Dispensation til dæksel i.f.m. nedsivningsanlæg

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler