Dispensation til afholdelse af Muslingefestival i Sundstrup d. 4. september 2021

Publiceret 20-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. matr. nr. 7000e, 3c og 6h Sundstrup By, 8832 Skals i Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver en midlertidig dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13090.

Dispensation til afholdelse af Muslingefestival i Sundstrup d. 4. september 2021

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler